Etiketter

,

Bildkälla: Lantmannen.se

Vad? Palmolja.

Var finns den? I det mesta. Margarin, glass, kakor, stearinljus, tvål, rengöringsmedel, makeup.

Hur hittar en den? Oljan redovisas sällan i innehållsförteckningen som just palmolja utan maskeras istället som vegetabiliskt fett eller vegetabiliskt olja – vilket givetvis kan innebära andra fetter eller oljor än den från palmerna. Det var först i december 2014 en förordning inrättades som tvingar producenterna till att märka ut exakt vilka fetter och oljor produkten innehåller, för att låta konsumenten göra ett eget val.

Varför används den? Oljan innehåller vitamin E och provitamin A, två vitaminer som bl.a. är bra för huden. Ersätter ofta transfetter sedan riskhypen angående dessa under 2000-talet.

Vad finns det för alternativ? Faktum är att det bästa alternativet faktiskt är palmolja – certifierad sådan. Men vill en helt utesluta det ur sin kost eller skönhetsrutin, går det att prova exempelvis kokosolja.

Vad gör den med naturen? För att anlägga oljepalmsplantager behövs plats. Mycket plats. Därför skövlas regnskog vilket inte bara innebär att stora delar av planetens vackraste natur försvinner för alltid, utan också att mängden koldioxidutsläpp ökar något oerhört när marken eldas. När bara en typ av växt odlas slås många andra växter och djurarter i regnskogen ut, och riskerar att inte komma tillbaka alls. Ett exempel är orangutangerna på Sumatra som räknas vara utrotade inom tio år, om skövlingen fortsätter i samma takt som den gör nu! Och problemen är mycket mer djupt rotade (pun intended) än så.
Regnskogens rötter band tidigare jordmassorna, så när träden eldas upp och skövlas görs de svaga vilket leder till fatala jordskred som leder till problem både för odlingarna och människorna som bor omkring dem. Och skulle inte det vara nog, så besprutas palmerna dessutom så grovt att jorden blir obrukbar – vilket innebär att en efter en tid behöver förflytta hela odlingen till nya platser, där ännu mer regnskog skövlas och besprutas, och så sluts cirkeln.

Vad gör den med människan? Palmoljan utvinns genom upphettning till 100° C, en temperatur då cancerogena bensopyrener (som främst ökar risken för bröst-, prostata- njur- och ändtarmscancer) bildas. Dessutom innehåller oljan höga halter av mättat fett, till största del palmitinsyra (ren palmolja kan innehålla så mycket som 40 % palmitinsyra!), vilka kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot är oljan inte mer skadlig för individen än andra produkter med mycket mättat fett.
Det är inte bara regnskog som förstörs för att ge plats åt odlingar, utan även människors levnadsområden jämnas till marken. Det innebär inte bara att deras husrum försvinner, utan också odlingarna de försörjer och livnär sig på. De enda alternativen som finns kvar är att antingen börja arbeta utanför byn de bott i, eller att försörja sig genom jobb på oljepalmsplantagen – något som inte är helt lätt då plantageägarna hellre anställer utländsk arbetskraft med industriell vana, eller får dem att jobba gratis för att kunna nå upp till sina arbetsmål. Byborna kan alltså inte vinna på plantagen, även om de vid en första anblick kan verka som ypperliga arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen.

Bildkälla: RSPO.org

Bör en svartlista palmoljan helt? Den som inte är certifierad av ex. RSPO, Roundtable on Sustainable Palmoil, ja. Men har förpackningen RSPOs logga är det helt okej, åtminstone sett ur en ekologisk och social synvinkel (de mättade fetterna finns såklart kvar). RSPO står bakom dessa fyra certifieringsordningar:

  • Identity Preserved: palmoljan är fullt spårbar till ursprunget och hålls separat från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan
  • Segregerad Palmolja: kan inte spåras tillbaka till ursprungsplantagen då den blandas med certifierad palmolja från annat ursprung (men samtidigt hålls skiljd från icke-certifierad sådan)
  • Mass Balance: oljan är inte spårbar då det är en blandning av både certifierad och icke-certifierad palmolja
  • Book and Claim (Green Palm Certificates): stöttar produktionen av certifierad palmolja. De som odlar certifierad palmolja får en premie per ton producerad palmolja, även om den fysiska palmoljan som når företaget inte är certifierad

Vilka källor har använts?
Wikipedia
Livsmedelsföretagen
ICA-kuriren
Pulstagning.se
Råd & Rön

Vilka företag köper in palmolja, och hur mycket?
Tabell från Råd & Rön

Annonser