Enligt marknadskonsultföretaget Lucintel kommer skönhetsindustrin år 2017 att omsätta 265 miljarder dollar (ca 2 201 620 000 000 SEK), en ökning med nästan 16 600 % på hundra år*. Och utveckligen kommer inte att stanna. Men vilka konsekvenser kommer den att få på vår planet, och vilka konsekvenser har den redan fått?

Jag kommer att undersöka den påverkan några omstridda ingrediensers och produkters påverkan på miljön, som det sista arbetet inom hållbar utveckling i kursen Naturkunskap 1b.

Jag ska, i den här bloggen, ta upp:

  • vilka ekologiska, sociala och ekonomiska problem som kan uppstå pga objektet, både lokalt och globalt
  • utreda hur problemen ter sig i dåtid, nutid och framtid
  • hitta samband mellan energi, ekosystemtjänster, klimat, miljögifter, hälsa, resursutnyttjande, mänskliga rättigheter, resursfördelning, jämställdhet, ekosystempåverkan, planetära gränsvärden, mm
  • hur vi kan lösa problemen, ur ett hållbart perspektiv
  • vad hållbar utveckling innebär
  • vilka mål världssamfundet har kommit fram till miljömässigt, ekonomiskt och socialt
  • utreda konflikter/synergier mellan hållbara utvecklingsmål och faktiska förhållanden

Källor:
http://www.dn.se/insidan/kroppen-har-blivit-ett-projekt/

Annonser